Magdalena Oliferko

 

muzykolog, badacz

koncertowa organistka oraz dyrygentka