Biografia

Magdalena Oliferko urodziła się w 1981 roku w Warszawie. W rodzinnym mieście studiowała Muzykę kościelną na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (2005), nagrodzona za swą pracę magisterską w Konkursie im. Zofii Lissy. Następnie studiowała organy w klasie Prof. Wolfganga Zerera w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, otrzymując dyplomy koncertowy oraz pedagogiczny (2010). W roku 2011 ukończyła solistyczne studia «Master in Specialized Music Performance» na wydziale historycznych instrumentów klawiszowych w Hochschule für Alte Musik w Bazylei (Schola Cantorum Basiliensis) w Szwajcarii, poszerzając swoje kompetencje w zakresie historycznej praktyki wykonawczej, gry zespołowej oraz dyrygowania. W 2019 r. otrzymała z wyróżnieniem tytuł doktora muzykologii na Université de Genève oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Do jej profesorów należeli m.in. Lorenzo Ghielmi (organy), Andrea Marcon (maestro al cembalo), Menno van Delft (klawesyn) i Rudolf Lutz (improwizacja), Andrzej Banasiewicz (dyrygowanie). Odbyła liczne kursy mistrzowskie na terenie Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Holandii i Hiszpanii. Była stypendystką wielu fundacji, m.in. Konferencji Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (CRUS), Société Académique de Genève, Oskar und Vera Ritter Stiftung Hamburg, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi aktywną działalność koncertową, występując jako solistka, dyrygentka oraz kameralistka, m.in. z założonym przez siebie zespołem muzyki dawnej, Le Jardin d’Eden. Od 2012 r. jest organistką tytularną, a od 2016 r. także dyrygentką chóru Johanneskirche w Bernie. Prowadzi także inne chóry, m.in. Melos-Chor Bern. Od 2012 r. jest członkiem Związku Muzycznych Pedagogów Szwajcarskich (SMPV).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół XIX wieku, w szczególności tematyki chopinowskiej oraz dawnej muzyki klawiszowej. Jest autorką ponad 50 prac naukowych, w tym książki Fontana i Chopin w listach (Warszawa 2009, tłum. ang. Fontana and Chopin in Letters, 2013), artykułów oraz projektów chopinowskich, m.in. spektaklu Julian Fontana – w cieniu Chopina (wystawienia w Warszawie, Hamburgu i Paryżu i in.). Współtworzyła hasła encyklopedyczne Leksykonu Chopinowskiego (red. M. Tomaszewski, w przygotowaniu). Wygłaszała referaty w wielu krajach Europy i na Kubie. Od 2012 r. jest członkiem sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Od 2007 roku współpracuje blisko z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie.