Publikacje

Książki

M. Oliferko-Storck, Julian Fontana. Wirtuoz w cieniu Chopina, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2024 (w druku)

M. Oliferko, Fontana and Chopin in Letters, wyd. rozszerzone, tłum. ang. John Comber, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2013, ISBN: 978-83-61142-97-3, s. 222

M. Oliferko, Fontana i Chopin w listach, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2009, ISBN: 978-83-61142-02-7, s. 207

Artykuły i eseje

M. Oliferko-Storck, Feminization and Masculinization of Musical Means as a Tool of Dialogue Between the Composers and Audience in the First Half of the 19th Century, w: Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century, red. Jeffrey Kallberg, Jim Samson, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2024 (w druku)

M. Oliferko-Storck, Cudowne dzieci jako fenomen muzycznej sceny metropolii i prowincji, w: Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, t. IV, red. Grzegorz Zieziula and Małgorzata Sułek, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2024 (w druku)

M. Oliferko-Storck, Polish Paris: The Soundscape of «la petite Pologne» in 1830s and 1840s, w: Romanticism in Music: Poland in its European Context, red. Jeffrey Kallberg, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2024 (w druku)

M. Oliferko-Storck, Nieznane aspekty aktywności Chopina w środowisku polskich organizacji w Paryżu – zarys problematyki, w: Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, t. III, red. Grzegorz Zieziula, Małgorzata Sułek, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2024 (w druku)

M. Oliferko-Storck, The Napoleonic Warsaw: The Emperor’s Sojourns and the French Culture in the Soundscape of the Capital of Poland before Chopin, w: The Sound of Empire: Soundscapes, Aesthetics and Performance between «Ancien Régime» and Restoration, red. Federico Gon, Emmanuel Reibel, Turnhout: Brepols 2023 (Speculum Musicae, 51), s. 41–75

M. Oliferko-Storck, Cosmopolitan and National Dance Elements in the Nineteenth-Century Music as Sociological Phenomena, w: The Element of Dance in Music of the First Half of the Nineteenth Century, red. Grzegorz Zieziula, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2023, s. 111–161

M. Oliferko-Storck, Between Brillante Style and Exalted ‘di Bravoura’ Virtuosity: The Integration of Musical Form in the Output of Composers from Chopin’s Circle, w: The Integration of a Work: from Miniature to Large Scale, red. Zofia Chechlińska, Jim Samson, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2022, s. 163–209

M. Oliferko, Recepcja Chopina oraz kompozytorów z jego artystycznego milieu jako świadectwo życia społecznego w XIX wieku, w: Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, t. I, red. Grzegorz Zieziula, Małgorzata Sułek, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2020, s. 255–275

M. Oliferko, Hexaméron: An Instrumental di Bravura Song or a Musical Study of Character Psychology, w: The Lyric and the Vocal Element in Instrumental Music of the Nineteenth Century, red. Kamila Stępień-Kutera, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2017, s. 213–249 

M. Oliferko, Chopin – Liszt – Fontana: Intertextuelle Verbindungen, w: Chopin 1810-2010: Ideas – Interpretations – Influences, red. Irena Poniatowska, Zofia Chechlińska, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2017, s. 485502

M. Oliferko, Historyczne organy dla Gdańska, „Ruch Muzyczny” 60 (2016) nr 2, s. 92–94

M. Oliferko, „Moje życie, gdzie mieszka B[r]zowski?” – glosa do datowania korespondencji Chopina, „Muzyka” 60 (2015) nr 2, s. 107–113

M. Oliferko, Z drugiej strony Chopinowskiego zwierciadła – paryski świat Juliana Fontany, „Muzyka” 60 (2015) nr 1, s. 1–51

M. Oliferko, Zapomniane dzieła organowe Händla, „LIturgia Sacra” 20 (2014), nr 2, s. 479–491

M. Oliferko, Nieznane listy Chopina, „Ruch Muzyczny” 58 (2014) nr 8, s. 84–87

M. Oliferko, Fryderyk Chopin i Towarzystwo Politechniczne Polskie w Paryżu – nieznana korespondencja oraz aspekty emigracyjnej aktywności Chopina, „Muzyka” 59 (2014) nr 2, s. 37–60

M. Oliferko, Chopin and Liszt in Fontana’s Cuban Episode, w: «Grandeur et finesse»: Chopin, Liszt and the Parisian Musical Scene, red. Luca Sala, Turnhout: Brepols 2013 (Speculum Musicae, 20), s. 311–326

M. Oliferko, Julian Fontana. Wirtuoz czy poeta fortepianu, w: Jan Ekier – artysta stulecia w darze Chopinowi , red. Irena Poniatowska, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2013, s. 348–362

M. Oliferko, Nieznane karty genealogii Juliana Fontany, ‘Ruch Muzyczny’ 57 (2013) nr 18, s. 38–40

M. Oliferko, Julian Fontana: Between Individuality and Imitation, w: After Chopin: Influence of Chopin’s Music on European Composers till the First World War, red. Artur Szklener, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 2012, s. 45–65 

M. Oliferko, Improwizacja i inegalizacja a zapis muzyczny baroku, w: „Polski Rocznik Muzykologiczny” 10 (2012), s. 93–111

M. Oliferko, Archiwum Ludwika Bronarskiego. Zapomniana skarbnica chopinowska, „Ruch Muzyczny” 56 (2012) nr 4, s. 30–31

M. Oliferko, Julian Fontana na Kubie, „Ruch Muzyczny” 55 (2011) nr 14, s. 32–36

M. Oliferko, Koncert Fontany w sali Érarda: Sukces czy porażka?, „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 12, s. 36–39 

M. Oliferko, Przyjaźń czy animozja? Nieznane aspekty relacji Fontany i Chopina, „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 2, s. 30–34       

Recenzje książkowe

M. Oliferko-Storck, Chopin w pejzażu wizji poetyckich [recenzja książki prof. Ireny Poniatowskiej Chopin w poezji, Warszawa 2020], „Muzyka” 69 (2024) nr 1, s. 133–144

M. Oliferko-Storck, recenzja Książki L’Œuvre de Frédéric Chopin: Manuscrits – Partitions annotées – Bibliographies et Catalogue d’une collection d’éditions anciennes Bertrand Jaeger, Peter Lang [Publications de la Société Suisse de Musicologie, seria II – t. 60), Berno 2020], „Chopin Review” 4–5 (2021–2022), s. 183–191

M. Oliferko, Listy Chopina à l’anglaise [recenzja książki Chopin’s Polish Letters, tłum. Prof. David Frick, red. John Comber, Warszawa 2016], „Ruch Muzyczny” 61 (2017) nr 5, s. 82–84

M. Oliferko, Warszawa Chopina [recenzja książki prof. Haliny Goldberg Music in Chopin’s Warsaw, Nowy Jork 2008, Warszawa 2016], „Ruch Muzyczny” 61 (2017) No. 1, s. 78–80

M. Oliferko, Korespondencja sztuk w muzyce fortepianowej Liszta [recenzja książki dr. hab. Małgorzaty Gamrat Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei «correspondance d’arts», Warszawa 2014], „Ruch Muzyczny” 60 (2016) nr 10, s. 78–79 

M. Oliferko, Chopin w salonie Rothschildów [recenzja książki prof. Jeana-Jacquesa Eigeldingera Chopin and the Baroness Nathaniel de Rothschild, Warszawa 2016], „Ruch Muzyczny”60 (2016) nr 5, pp. 78–79 

M. Oliferko, Chopinowskich autografów ciąg dalszy [recenzja ostatnich tomów wydania faksymilowego manuskryptów Chopina: Polonaises Op. 40 | Mazurka in A flat Major op.posth | Polonaise in A flat Major Op. 53, Warszawa 2015], „Ruch Muzyczny” 59 (2016) nr 3, s. 86–87

M. Oliferko, Czy Chopin był hermafrodytą? [recenzja książki prof. Jeffreya Kallberga Chopin at the Boundaries: Sex, History and Musical Genre, Harvard 1998, Warszawa 2013], „Ruch Muzyczny” 59 (2015) nr 6, s. 80–81

M. Oliferko, Tellefsen w muzycznej kulturze XIX wieku [recenzja książki dr Ingrid Loe Dalaker Thomas Tellefsen w norweskiej i francuskiej kulturze muzycznej, Warszawa 2014], „Ruch Muzyczny”58 (2014) nr 11, s. 86-87

M. Oliferko, Bach à la polonaise [recenzja książki dr hab. Szymona Paczkowskiego Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha, Lublin 2011], „Ruch Muzyczny” 58 (2014) nr 9, s. 85–86

M. Oliferko, Chopin i jego muzyczny kosmos [recenzja książki prof. Jeana-Jacquesa Eigeldingera L’Univers musical de Chopin, Paryż 2000, Kraków 2010)], „Ruch Muzyczny” 57 (2013) nr 12, s. 37-38

M. Oliferko, Feliks Nowowiejski w nowej odsłonie [recenzja książki dr. Ireneusza Wyrwy Problematyka wykonawcza utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego w świetle poglądów estetycznych kompozytora, Lublin 2011], „Ruch Muzyczny” 57 (2013) nr 10, s. 38 

M. Oliferko, Händel. Niewolnik sławy [recenzja książki prof. Christophera Hogwooda Händel, Londyn 1984, Kraków 2010], „Ruch Muzyczny” 55 (2011) nr 20, s. 36-37

M. Oliferko, Dwa oblicza Chopina [recenzja książki prof. Mieczysława Tomaszewskiego Chopin. Fenomen i paradoks, Lublin 2009], ‘Ruch Muzyczny’ 55 (2011) nr 13, s. 39

M. Oliferko, Listy Chopina na nowo odczytane [recenzja książki Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I (1816-1831), red. prof. Zofia Helman, prof. Zbigniew Skowron i Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa 2009], „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 23, s. 34–35

M. Oliferko, Jak słuchamy Chopina [recenzja książki prof. Ireny Poniatowskiej W kręgu recepcji i rezonansu muzykiSzkice chopinowskie, Warszawa 2008], „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 15, s. 33-34

Recenzje płytowe

M. Oliferko, Strukturalna pełnia [recenzja CD Szymona Nehringa Chopin. 12 Etudes Op. 25, Polonaise in F Sharp Minor Op. 44, Mazurkas Op. 33, NIFC 2016], „Ruch Muzyczny” 60 (2017) nr 11, s. 84

M. Oliferko, Potęga ekspresji [recenzja CD Łukasza Krupińskiego, Espressione… From Bolzano to San Marino, DUX 2016], „Ruch Muzyczny” 60 (2017) nr 7, s. 79

M. Oliferko, Energia Shishkina [recenzja CD Dmitry Shishkina Chopin – 3 Etudes Op. 10, Polonaise in A flat Major, Sonata in B flat Minor Op. 35, Scherzo in B flat Minor Op. 31, Fantaisie-Impromptu, NIFC 2016], „Ruch Muzyczny” 60 (2017) nr 5, s. 88

M. Oliferko, Geniusz sonorystki [recenzja CD Georgija Osokinsa Chopin – Sonata in B MinorBerceuseMazurkas Op. 59Barcarolle in F sharp MajorNocturne in B Major, NIFC 2016], „Ruch Muzyczny” 60 (2017) nr 3, s. 82

M. Oliferko, Ku doskonałości [recenzja CD Charlesa Richarda-Hamelina Chopin – Sonata in B Minor, Nocturnes, Polonaises, Mazurkas Op. 33, NIFC 2016], „Ruch Muzyczny” 60 (2017) nr 1, s. 72

M. Oliferko, Między poezją a precyzją  [recenzja CD Erica Lu Chopin – 24 Preludes, Mazurkas, Etudes, Nocturnes, NIFC 2016], „Ruch Muzyczny” 59 (2016) nr 12, s. 82

M. Oliferko, Konkursowa Kate Liu [recenzja CD Kate Liu Chopin – Mazurkas Op. 56, Ballade f Minor, Sonata Op. 58, NIFC 2016], „Ruch Muzyczny” 59 (2016) nr 11, s. 82

M. Oliferko, Koncerty Chopina według Brüggena  [recenzja CD Dang Thai Sona / Fransa Brüggena Chopin – Concertos 1 & 2, 2015], „Ruch Muzyczny” 59 (2016) nr 1, s. 85

M. Oliferko, Mistyczny dotyk Pires  [recenzja CD Marii João Pires, Chopin – Piano Concerto in F Minor | Nocturnes, NIFC 2015], „Ruch Muzyczny” 58 (2015) nr 11, s. 75

M. Oliferko, Prostota doskonałości Peryklejskiej [recenzja CD Pasquale Anfossi. Oratorio la Morte di San Filippo Neri, DUX 2015], „Ruch Muzyczny” 58 (2015) nr 10, s. 84

M. Oliferko, Zapomniane klejnoty z Gostynia [recenzja CD Musica Sacromontana, Józef Zeidler | Antoni Habel, DUX 2015], „Ruch Muzyczny” 59 (2015) nr 10, s. 86

M. Oliferko, Schnabel na Świętej Górze [recenzja CD Musica Sacromontana. Joseph Schnabel, DUX 2014], „Ruch Muzyczny” 58 (2014) nr 9, s. 88

M. Oliferko, Klawesynowa perła Gdańska [recenzja CD by Alina Ratkowska Johann Jeremias du Grain. Complete Harpsichord Concertos, Sarton Records 2012], „Ruch Muzyczny” 58 (2014) nr 6, s. 82     

Relacje 

M. Oliferko-Storck, Dama polskiej muzykologii. Prof. Irena Poniatowska w 90-lecie urodzin, „Ruch Muzyczny” 67 (2023) nr 14, s. 3

M. Oliferko, ONZ w hołdzie Rubinsteinowi, „Ruch Muzyczny” 58 (2015) nr 8, s. 68

M. Oliferko, Jak Kuba Chopinowi… Chopinowskie święto w Hawanie, „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 20, s. 26–27    

Konferencje i kongresy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musical Interpretation and Performance from the 19th to the 21stCentury, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, Bergamo (IT), 10-12 listopada 2023

 • Wykład: Between Europe and America: Public Concert as a Product on the Market in the First Half of the 19th Century (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Romanticism in Music: Poland in its European Context, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Warszawa (PL), 17–19 października 2023

 • Wykład: Polish Paris: The Soundscape of «la petite Pologne» in 1830s and 1840s (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

IV Sympozjum Historyków Muzyki XIX wieku, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN), Warszawa (PL), 30 maja–1 czerwca 2023

 • Wykład: Cudowne dzieci jako fenomen sceny muzycznej metropolii i prowincji (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Konferencja Naukowa w ramach cyklu «Dessine moi mon Pologne», Société historique et littéraire polonaise de Paris, Paryż (FR), 2 maja 2023

 • Wykład: Jules Fontana: Le virtuose et l‘ami plus proche de Frédéric Chopin. Relations personelles et intertextuelles (w przygotowaniu do druku)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chopin tra il suono e il segno, Conservatorio Martini Bologna (IT) 29 kwiecień 2023

 • Wykład: Œuvres Posthumes: The Real Chopin? (w przygotowaniu do druku)

IV Międzynarodowy Kongres Chopinowski Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Warszawa (PL), 1–4 grudnia 2021 
(6–9 maja 2021)

 • Wykład: Feminization and Masculinization of Musical Means as a Tool of Dialogue Between the Composers and Audience in the First Half of the XIXth Century (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chopin in South America, Grand Chopin Meeting, The International Federation of Chopin Societies, Warszawa (PL), 16 października 2021

 • Wykład: The Reception of Chopin’s Music in Cuba between 1840s and 1860s: Julian Fontana – Louis Moreau Gottschalk and Mazurka Mélancolique (w przygotowaniu do druku)

II Sympozjum Historyków Muzyki XIX wieku, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN), Warszawa (PL), 11–12 marca 2020

 • Wykład: Chopin w środowisku Klubu Polskiego oraz innych polskich organizacji w Paryżu (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa The Element of Dance in Music of the First Half of the Nineteenth Century, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Warszawa (PL), 
20–22 listopada 2019

 • Wykład: Cosmopolitan and National Dance Elements in the Nineteenth-Century Music as Sociological Phenomena (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

I Sympozjum Historyków Muzyki XIX wieku, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN), Warszawa (PL), 14–15 marca 2019

 • Wykład: Recepcja Chopina oraz kompozytorów z jego artystycznego milieu jako świadectwo życia społecznego w XIX wieku (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa The Integration of a Work: from Miniature to Large Scale, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Warszawa (PL), 26–28 września 2018

 • Wykład: Between Style Brillant and ‘Pathétique’ Virtuosity: The Integration of Musical Form in the Output of Composers from Chopin’s Circle (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa The Lyric and the Vocal Element in Instrumental Music of the Nineteenth Century, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Pałac w Radziejowicach (PL), 16–18 września 2016

 • Wykład: Hexaméron: An Instrumental di Bravura Song or a Musical Study of Character Psychology (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

43. Konferencja Muzykologiczna Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje, Związek Kompozytorów Polskich (ZKP), Bydgoszcz (PL), Akademia Muzyczna, 9–11 października 2014

 • Wykład: Twój geniusz nie ma osiąść na fortepianie i koncertach, Ty z oper masz się unieśmiertelnić.” – Chopina inspiracje dramatyczną sceną

42. Konferencja Muzykologiczna Musica ecclesiastica – vetus et nova, Związek Kompozytorów Polskich (ZKP), Opole – Nysa (PL), 23–25 października 2013

 • Wykład: Georg Friedrich Händel – w służbie teatru czy kościoła?

41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Muzykologia polska u progu nowego stulecia: zakres, cel i metody, Związek Kompozytorów Polskich (ZKP), Pałac w Radziejowicach (PL), 17–19 października 2012

 • Wykład: Improwizacja i inegalizacja a zapis muzyczny baroku (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «The European Sound in the Era of Liszt». The Musical Tour in the Nineteeth Century, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Briosco (IT), Villa Medici Giulini, 30 września–2 października 2011

 • Wykład: Julian Fontana: A Virtuoso or a Poet of the Piano? (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ignacy Jan Paderewski – Wirtuoz przywrócenia Europie Polski. Dziedzictwo wartości dla wyborów dzisiejszych, Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. I. Paderewskiego, Warszawa (PL), 20–21 czerwca 2011

 • Wykład: I.J. Paderewski w oczach Ludwika Bronarskiego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Grandeur et finesse». Chopin, Liszt and the Parisian Musical Scene, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca (IT), 2–4 grudnia 2010

 • Wykład: Chopin and Liszt in Fontana’s Cuban Episode  (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Julián Fontana. El introductor de Chopin en Cuba, Museo Nacional de la Música, Hawana (CU), 5 maja 2010

 • Wykład: Julian Fontana in Cuba: A Popularizer of Chopin’s Works and Creative Artist

III Międzynarodowy Kongres Chopin 1810–2010. Ideas – Interpretations – Influences, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Warszawa (PL), 25 lutego–1 marca 2010

 • Wykład: Chopin – Liszt – Fontana: Intertextuelle Verbindungen (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa After Chopin. Influence of Chopin’s Music on European Composers till the First World War, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), Warszawa (PL), 4–6 grudnia 2008

 • Wykład: Julian Fontana: Between Individuality and Imitation (druk: zob. «Artykuły i eseje»)

Hasła encyklopedyczne

Hasła encyklopedyczne do portalu internetowego Dziedzictwo muzyki polskiej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (NIFC) i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM): http://dziedzictwomuzykipolskiej.pl

Leksykon Chopinowski (red. Prof. Mieczysław Tomaszewski), projekt Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (w redakcji). Hasła:

 • Fascynacja Chopina operą romantycznąHeksameronMajorkarodzina Wodzińskich, Julian FontanaStanisław Egbert KoźmianVincenzo BelliniJózef NowakowskiMarceli CelińskiBohdan ZaleskiAleksander HoffmanNorbert KumelskiDelfina PotockaMaurycy Mochnacki

Ekspertyzy naukowe

Ekspertyza naukowa XIX-wiecznych zbiorów muzyki polskiej w Bibliothèque nationale de Paris oraz Bibliothèque polonaise à Paris (FR) w ramach projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w dobie zaborów”. Zlecenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, 2017

Ekspertyza merytoryczna archiwum pioniera polskiej chopinologii, prof. Ludwika Bronarskiego (1890–1975) we Fryburgu/Marly (CH) – zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, 2010–2011

Projekty autorskie 

Spectacle Julian Fontana – in the Shadow of Chopin © Copyright by Magdalena Oliferko-Storck
Autorski spektakl słowno-muzyczny oparty na listach i utworach Fontany i Chopina, wystawiany m.in.:

 • 29.07.2009 –  Warszawa, Łazienki Królewskie, Festiwal „Chopiniana” 2009
 • 25.01.2009 –  Hamburg, Ernst Barlach Haus, Festiwal „Klang & Form”
 • 19.10.2008 –  Paryż, Salon Artistique Fibert
 • 21.09.2008   Warszawa, the Holy Cross Basilika
 • 03.05.2008 –  Nicosia, Cypr, Castelliotissa Hall
 • 15.10.2007 –  Warszawa, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
 • 01.09.2007 –  Pałac w Radziejowicach, XI Festiwal „Letnie spotkania ze sztuką”
M. Oliferko, Fontana and Chopin in Letters, Warszawa 2013
M. Oliferko, Fontana i Chopin w listach, Warszawa 2009
The Sound of Empire: Soundscapes, Aesthetics and Performance between «Ancien Régime» and Restoration, red. Federico Gon, Emmanuel Reibel, Turnhout 2023
The Element of Dance in Music of the First Half of the Nineteenth Century, red. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2023
The Integration of a Work: from Miniature to Large Scale, red. Zofia Chechlińska, Jim Samson, Warszawa 2022
Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, t. I, red. Grzegorz Zieziula, Małgorzata Sułek, Warszawa 2020
Chopin 1810-2010: Ideas – Interpretations – Influences, red. Irena Poniatowska, Zofia Chechlińska, Warszawa 2017
The Lyric and the Vocal Element in Instrumental Music of the Nineteenth Century, red. Kamila Stępień-Kutera, Warszawa 2017
«Grandeur et finesse»: Chopin, Liszt and the Parisian Musical Scene, red. Luca Sala, Turnhout 2013
After Chopin: Influence of Chopin’s Music on European Composers till the First World War, red. Artur Szklener, Warszawa 2012